KARMA SA KOJOM SE RAĐAMO TE PROSTOR U KOJEM BORAVIMO MATERIJALIZIRAJU SITUACIJE U NAŠEM ŽIVOTU

KARMA SA KOJOM SE RAĐAMO
Svi se rađamo sa određenom svrhom. Sa jedne strane duša koja se utjelovljuje ima određenu
karmu dok sa druge strane svaki trenutak ima svoju kvalitetu vremena. Sve govorimo na
razini vibracije. Kao što je i Nikola Tesla davno rekao da ako želimo ići dublje u strukturu
svemira, uvijek ćemo se vratiti na vibraciju, titraj i energiju. Kada se ta dva faktora izjednače,
duša se utjelovljuje. Dakle, taj trenutak vremena joj omogućava iskustva sa kojima će moći
najviše rasti. Po slici neba u tom trenutku mi kroz đjotiš vidimo zašto je osoba došla, koja je
njezina darma, koje kvalitete i talente ima i kada da ih iskoristi, kao i u kojim područjima
života će se trebati više potruditi i shvatiti zašto se događa to što se događa.

Sve se to odvija u cikličkim intervalima vremena koje ćemo najlakše vidjeti kroz vedsku
astrologiju te njezine periode, tranzite i godišnju kartu. Naravno tu možemo ići dublje pa
vidjeti da tu postoji nepromjenjiva, polupromjenjiva i promjenjiva karma. Što smo manje
svjesni to smo bliže karmi koju smo donijeli na ovaj svijet i koju trebamo iskusit na
materijalnoj razini. Viša razina svjesnosti nam donosi mogućnosti da i slobodnom voljom
mijenjamo svoju karmu. To je otprilike kao kad smo na dnu brda i tu vidimo vrlo malo dok
kako se penjemo po brdu vidik je sve bolji i kad dođemo na vrh tada je vidik maksimalan.
Tada je mogućnost slobodne volje i slobodnog odabira velika.
Vrlo snažna karmička iskustva koja su naglašena u natalnoj đjotiš karti na više mjesta, osoba
će iskusiti jer je duša odabrala da prođe kroz to i doživi ih. Može samo ublažiti neke stvari i
promijeniti način kako gleda na njih. Srednje naglašena iskustva u karti možemo mijenjati

dugotrajnim radom na svjesnosti i podizanju svoje vibracije. Dok manje naglašena iskustva iz
natalne karte možemo mijenjati gotovo u trenutku ali ponovno uz pomoć svjesnosti.
Danas se zna da prosječan čovjek koristi 5% svjesni um, a 95% podsvjesni. Tu je lako zaključiti
da nam podsvjesne stvari kreiraju život. Cilj je osvještavanje odnosno osvjetljavanje
podsvjesti koja je i spremnik naše karme, te kreiranje iskustva što više slobodnom voljom. U
osvjetljavanju će nam zasigurno puno pomoći đjotiš koji u prijevodu znači „svjetlo“ odnosno
„božansko svjetlo“. Dakle kada zavirimo u našu natalnu kartu u život nam ulazi svjetlo. Što i
nije nešto neobično, jer smo tada spremni da osvijetlimo stvari povezane sa nama, našim
životom i okolinom u kojoj jesmo, te smo spremni da uđemo dublje u razumijevanje
funkcioniranja svemira. Konačni cilj đjotiša je da u najvećem dijelu „izađemo“ iz natalne
karte te da se ne moraju događati stvari koje vidimo u njoj. Da bi to postigli prvo trebamo
proći iskustva zapisana u karti ili ih osvijestiti na razini svijesti. Dokle to ne napravimo, do
tada smo unutra, tu, u našoj natalnoj karti rođenja.

Duša odabire roditelje koji će joj omogućiti iskustva koja su joj namijenjena. To nije uvijek
lako ni lijepo barem sa razine našeg ljudskog viđenja. Ti roditelji su baza preko koje će se
materijalizirati karma duše. Na neki način dijete je „isprogramirano“ od strane roditelja, a za
događaje i život koji je ionako sama duša odabrala. Ako to uspijemo duboko u sebi shvatiti i
razumjeti, tada znamo da su naši roditelji samo glavna karika u procesu naše karme, a ne
netko na koga bi se trebali ljutiti ili mrziti ih, a što će opet samo zakočiti naš rast. Time se
podiže naša svjesnost te oslobađamo veliki dio naše slobodne volje.

PROSTOR U KOJEM BORAVIMO
Šta se dalje događa sa našom karmom? Naravno idemo dublje, šta se događa sa našom
vibracijom? Naša unutrašnja vibracija (ili svijest) spaja se sa vanjskom te mi završavamo u
prostoru koji ima sličnu vibraciju (ili svijest). O tome govore i vede: „kako unutra tako i vani,
kako na nebu tako i na zemlji“. Događa se da živimo u prostoru koji smo privukli našom
vibracijom. Slično je i kad govorimo o poslovnom prostoru. Slučajno? Ni najmanje.
U prostoru se stvara elektromagnetno polje koje vibrira. Vastu ukazuje na to da je taj prostor
živ te se tu smješta duša prostora Vastupuruša. Ta vibracija se preko naše aure i psihe
prenaša na nas, na sve razine, te mi počinjemo vibrirati istovjetno. Mi tada počinjemo
privlačiti situacije i događaje u život koji su istovjetni prostoru u kojem boravimo. Ali i jako
slični onome što nosimo u sebi u obliku karme. Možemo reći da prostor u kojem boravimo
„materjalizira“ našu karmu.

Dakle, ako je neka osoba rođena sa velikom mogućnošću rastave, ona će privući prostor koji
će joj to „omogućiti“. Često mi ljudi kažu da nisu ono birali taj stan već njihova žena ili su to
dobili u nasljedstvo. Potpuno svejedno. Ta žena nije slučajno sa njima jer su se privukli opet
na dubljoj razini vibracije a nasljedstvo su dobili ponovno preko najbliže povezanosti sa
roditeljima ili rodbinom. Uvijek ispada slično. Mi privlačimo i dobijemo ono čime vibriramo.
To je zakon univerzuma i ne može biti drukčije.

Rad na sebi u obliku čitanja, osvještavanja, duhovnih terapija, joge, pranajama, meditacije
zasigurno će podići vibraciju te pomoći da nam i u tom istom prostoru bolje bude. Ali treba
biti svjestan da ćemo trebati uložiti višestruko energije nego da je prostor uskađen. Po
mojem mišljenju tu se može govoriti i o desetak puta razlike. U slučaju da mi transcediramo
to polje tada na nas više ne djeluje vastu ni prostor, ni vanjska okolina. Ali koliko je moguće
vremena tokom dana da to bude? Vjerojatno se može mjeriti sa sekundama ili minutama.
Znači svo ostalo vrijeme potpadamo pod utjecaj prostora.

Nakon deset godina proučavanja i iskustva dovoljno mi je da dobijem tlocrt prostora u kojem
ljudi žive ili rade pa da opišem što im se događa u životu. Ljude ne moram ni čuti ni vidjeti.
Nadam se da ovime shvaćate koliko prostor u kojem živimo ili radimo snažno utječe na naš
život i koliko je on povezan sa onime što nosimo u sebi.

Uz vastu se paralelno bavim i đjotišem, a đjotiš i vastu su kao brat i sestra, odnosno vrijeme i
prostor, te natalnu kartu osoba koje borave u prostoru preklapam preko prostora. Tu
dobivamo jasnu karmičku komponentu za svaku osobu. Na primjer ako su u stanu muž, žena
i dijete tada prostor neće djelovati potpuno isto na svih. Što je i logično pošto svi mi imamo
različitu karmu, a što se očituje kroz različito vrijeme i mjesto rođenja. Ipak te razlike su puno
manje i kreću se oko 20-30%. Sve ostalo je kvaliteta prostora koju upoređujemo prema
prirodnim vastu principima ali je bitno i koja je namjena prostora. Nećemo gledati isto ako
želimo stan za obiteljski život ili želimo imati teretanu ili možda frizerski salon.
Šta napraviti? Možemo podizati svoju svjesnost pa će se samo od sebe dogoditi da ćemo ići u
mijenjanje ili preuređenje istog prostora ili će se dogoditi selidba. Ili ćemo imati svjesnost
kako stvari funkcioniraju pa vjerovati nekom tko je majstor u vastuu pa da nam kroz
savjetovanje ukaže na mogućnosti „popravka“ ili adaptacije našeg prostora. Ili, ono što je
daleko najbolje, da se isprojektira nova vastu kuća koja je usklađena sa vibracijama
univerzuma te sa stanarima, a nakon toga da se ona i izgradi. U njoj su sadržane i usklađene
sve energije koje imamo i u univerzumu. Do takve kuće malo njih dolazi zbog toga što je
potrebna spremnost za nju. Ako nismo spremni pojavit će se prepreke u području gdje smo
najtanji. Vastu kuća stavlja u protočnost stanare i njihov život. Sa jedne strane ih povezuje sa
izvorom ili Bogom dok sa druge strane ih uzemljuje i povezuje sa zemaljskim stvarima. Da li
nam treba više od toga u ovom zemaljskom postojanju gdje živimo između razina neba i
zemlje?

Šta se događa u vastu kući? Možemo napraviti usporedbu sa našim tijelom. Kada je protočna
energija u tijelu tada imamo zdravlje. Na mjestu gdje je pad energije i zastoj tamo je bol ili
bolest. Slično je i sa vastu kućom. Energetska protočnost i usklađenost sa prirodnim
principima, reflektira sklad i na naš život. Zastoj ili neusklađenost energije u kući stvara
nesklad u polju prostora i to se prenosi na nas i na to određeno područje života. U svakom
slučaju nakon dvadeset pet godina usmjerenosti na osvještavanje ovih stvari i samog života,
moje je mišljenje da najviše što možemo napraviti za sebe je vastu kuća. Zbog toga jer vastu
kuća mijenja našu karmu na način da smo direktno povezani sa izvorom. Da li smo spremni
za to?

Napisao: Margito Jušić, ing. građ., đjotiš te vastu savjetnik i projektant

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.