Bog

Svaka riječ o bogu je suvišna jer ga opisati ne može, jer ga dokučiti ne može.

Srž je svake misli, emocije i svega vidljivog i nevidljivog.

A iako ipak želimo izraziti Istinu onda moramo reći kako misli, emocije i sveukupni Svijet kao takvi uopće ne postoje već je to površinski izgled božjeg plesa, vibracije i zato cijeli Svijet je božje lice. Kao što je tijelo površinski prikaz unutarnjih, nedodirljivih emocije kojih možemo biti svjesni.

Okus čokolade ne možeš rukama uhvatiti iako si ga svjestan, ali će ga neurolog moći očitati na ekranu u obliku promijenjenih moždanih valova, a tijelo će ga doživjeti kao promijenjeno kemijsko stanje u sebi. I tako neopipljivo, nevidljivo, postaje opipljivo i vidljivo. I tako nevidljivi božji potencijal postaje bogu vidljiv.

 

Bog je NULA.

Vječna tišina ispunjena neizraženim potencijalom koji tek u stanju božjeg vibriranja vidljiv postaje.

Vrhovna inteligencija, Veliki Um.

 

Bog ne postoji, ono JE bez oblika. I zato što JE nema ni početka niti kraja, ne rađa se niti ne umire, a zato što nema oblik nema ni spol, ni godine, ne može oboljeti. Vibrirajući unutar sebe preobražava se u zvuk, svjetlost, energiju i razne forme, a jedna od njih je i ljudsko tijelo.

 

I zato ti nisi tijelo, TI si BOG dok su tijelo i život koji živiš trenutni tvoji izrazi.

 

Bog je tihi promatrač kojeg nazivaš Ja. Taj Ja je uvijek, u svakoj situaciji, prisutan i svjestan i iako se situacije mijenjaju i iako se misli i emocije i stanja tijela mijenjaju, Ti koji sve to promatraš si uvijek isti, nepromjenjiv, nedotaknut svim tim promjenama.

 

I zato živi svjesno kao promatrač.

Ne lovi se ni za jednu misao, emociju niti stanje tijela. Pusti ih da se slobodno pojavljuju i odlaze.

Uživaj u sebi, miru i slobodi koji su tvoja priroda i ne naudi niti jednom biću ili predmetu oko sebe jer sve si to Ti, BOG POD MASKOM.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.