Uvodno predavanje o Učenju Grigorija Grabovoija

Učenje Grigorija Grabovoija predstavlja sustav znanja koji omogućava čovjeku da putem misli razvija svijest kako bi konstruktivno i skladno upravljao događajima. Učenje Grigorija Grabovoija O SPASENJU I SKLADNOM RAZVOJU je u osnovi humanistička i pro-aktivna nova znanost koja ukazuje ne samo na pojave u prirodi i u društvu, nego pokazuje i pruža tehnologije i alate kako iste poboljšati.


Tehnike Grigorija Grabovoija dokazano su efikasne. Seminar se odvija u obliku seminara – radionice, gdje se teorijske osnove dopunjavaju praktičnim vježbama. Seminar će se održati na hrvatskom jeziku.
Seminar je pogodan za početnike i iskusne praktičare, jer Učenje Grigorija Grabovoija sadrži sistem koji omogućava svakome da razvije svoju svijest i odmah iskoristi sve tehnike stečene na bilo kojem seminaru ili radionici u svakodnevnom životu.
Seminar uključuje, na temelju ove teme, 20-minutni video predavanje dr. Grigorija Grabovaija s novim znanjem koji nadopunjavanja i razvija temu seminara.
Polaznicima seminara omogućeno je testiranje uređaja za razvoj koncentracija vječnog života PRK-1U prema uvjetima: http://mailchi.mp/268ab017860e/online-web-prk1u-device-1128449
Nakon seminara, studenti mogu zaključiti Ugovor o pod-licenci za korištenje radova i zaštitnih znakova za samo-organizaciju seminara, provođenje seminara, objavljivanje radova.
Neposredno nakon seminara dodjeljuje se certifikat za dio Učenja Grigorija Grabovoija koji se izučava na seminaru.

Uvodno predavanje o
Učenju Grigorija Grabovoija
Ovlašteni predavač: Lidija Gruber

Mjesto: Zagreb, Hrvatska

20.01.2018.-21.01.2018.
9:00-18:00 h

Prijave do 17.01.2018.

 

Cijena dvodnevnog seminara: 50,00 EUR

Plaćanje putem web-shopa: https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/e-shop/seminars-edc/uvodno-predavanje-seminar-zagreb-20012018-813-detail

Za prijavu i informacije kontaktirajte na:

grigori.grabovoi.educenter@gmail.com