Uvodno predavanje o Pathworku

U Rijeci od sredine rujna  započinje sa radom prva godina
Pathworka  koju će voditi Pathwork helperica Majda Škoda,
članica Pathwork Jugoistočne Evrope.
patw
Uvodno besplatno predavanje o Pathworku , odrzati će
se  05.rujna sa početkom u 19.00h u prostorijama
Udruge Balans, u ulici Milutina Barača 16/1 u Rijeci. Tamo  ćete
moći saznati nešto više o načinu rada i općenito o Pathworku te
kako on djeluje na naš život. Majda će rado odgovoriti na sva
vaša pitanja.

Prijave i informacije na email majdaskoda@yahoo.com

# # #

UVODNO PREDAVANJE
O Pathworku
Pathwork SouthEast Europe
Pathwork je put praktične duhovne mudrosti koji postavlja  korake ka osobnoj
transformaciji i cjelovitosti, sve do same srži  našeg bića. On je putovanje ka našem
istinskom ja kroz iskreno samoispitivanje pažljivom primjenom alata i prakse,  kroz
suočavanje i prihvaćanje onih djelova sebe koji nisu u jedinstvu sa istinom; sa slojevima
koji su uplašeni, puni beznađa, sebičnosti, nepovjerenja, odbrana, negiranja…sa slojevima
naših misli, osjećanja i uverenja.  Pathwork je zasnovan na 258 lekcija koje je kanalizirala
Eva Pierrakos od 1957 do 1979 godine , koje predstavljaju koncentrat mudrosti i jasne
korake ka osobnoj transformaciji kroz bolje razumevanje sebe i postepeno uklanjanje
prepreka koje nas odvajaju od drugih, izvora naše osobne kreativnosti i životne energije,
našeg božanskog jezgra.

Mnogi duhovni putevi promoviraju praksu jednostavnog prevazilaženja ovih univerzalnih
ljudskih slabosti. Pathwork je put transformacije koji prvo želi da izgradi pouzdanu osnovu
za atuentična iskustva transcedencije i jedinstva. Naše je uvjerenje da skup nečijih mana  —
koje nazivamo nižim ja –prvo mora da se sa suosjećanjem i hrabrošću iznese na svijetlost
što predstavlja dio duhovnog putovanja. Ukoliko se ne osvijetle i ne transformiraju, ova
tamna nepročišćena mjesta u nama imaju neumjereni uticaj (uglavnom nesvjestan) na naše
misli, ponašanje i obrasce u životu. Ako se život ne odvija u potpunosti kako mi želimo,
ako su neke od naših najdubljih aspiracija blokirane, ako neprestano ponavljamo iste
greške,  onda je to dobar pokazatelj da u tim oblastima vlada naše niže ja.

Pathwork nas ohrabruje da razvijemo zdrav, zreli ego. Jer, samo kada se ego ojača na zdrav
način i pročisti od pogrešnih predstava o životu i njegovom ličnom zadatku, on može da
pogleda izvan sebe i prepozna da je samo dio, iako važan, našeg većeg ja. Kada upotrebimo
ego da samog njega prevaziđemo, otvaramo način da postanemo u potpunosti i svijesno ono
što jesmo: svoje istinsko ja, svoje Božije biće.

Međutim, rad se ne završava ovdje. Pathwork je također i put transcedencije,  ali nije
dogma. On ne podrazumjeva određeni  sistem vjerovanja niti od nas traži da odbacimo
religiozne prakse ili vjerovanja koja nas hrane i podržavaju. Ono što on od nas traži je da
budemo voljni da ispitamo svoja uvjerenja i da prihvatimo krajnji autoritet istinskog ja. Rad
na osvjetljavanju i transformiranju nižeg ja prirodno vodi  kao otvaranju i pojavljivanju
višeg ja, božanske iskre u svakom od nas koja je treperavo živa, proširujuća, puna ljubavi i
istine. Pathwok nam pomaže da oslušnemo i odgovorimo na čežnje svoje duše za
jedinstvom sa drugima, svim stvorenim i Velikom Misterijom u centru Univerzuma.
Pathwork zajednice širom svijeta nude uvodne radionice kao i pun program studentima kao
i profesionalnim predavaćima i konsultantima. Radom sa određenim sistemom vježbi i
koncepata iz lekcija u okruženju Pathwork grupe, možemo  pružiti pomoć i podršku jedni
drugima u individualnom putovanju ka sebi.