Kako usmjeriti misli da postanu stvarnost

Artwork by Daniel B. Holeman

Kad mislimo, energija se stavlja u pokret i vrši komunikaciju, tj. interakciju sa ostalim stvorenim svijetom na specifičan način, tako što misaona energija kao veliki magnet, privlači sebi sličnu energiju iz okolnog svijeta u vidu ljudi, stvari, događaja i situacija koji su podudarnih energija sa našom.

Na osnovu onoga što privučemo u naš život mi ponovo kreiramo misli i vjerovanja, a okolni svijet nam opet odgovara privlačenjem onog što je podudarno našoj energiji, i tako u nedogled.

To je Zakon Privlačenja!

On djeluje kad god se pokrenu naše skupine misli koje su fokusirane i nose određeni emotivni naboj. Tada one djeluju kao magnet. Zakon privlačenja je jedan od prirodnih zakona koji vladaju u ovom životu. On je djelatnost ljudske misli pa ga je teško posebno odvojiti od misli i analizirati.

Vjerovali mi u Zakon privlačnosti ili ne, primjećivali ga u našim životima ili ne, on postoji i privlači nam sve one ljude, stvari događaje i okolnosti koje su podudarne našoj energiji i našim vjerovanjima. Na osnovu toga što privučemo u život, mi ponovo kreiramo nove stavove ili skupine misli koji su specifičnog emotivnog naboja, i što je naboj veći, brže ćemo privući ono u što vjerujemo tj. ono o čemu mislimo.

Zakon privlačenja je vrlo poslušan i nepogrešivo isti za sve. Kada često razmišljaš o onome što ne želiš i ne voliš da ti se događa, kada ujedno proizvodiš snažna osjećanja odbojnosti prema tome što ne voliš, takvim činom privlačiš upravo to što ne voliš u svoju egzistenciju.

Zato naš narod često kaže da će te u životu susresti baš ono što ne voliš, ali narod tako kaže nemajući pravilno razumijevanje. Pravo objašnjenje je da prosječan čovjek često misli o onome što ne voli, proizvodi snažne emocije odbojnosti dok misli i priča o tome što ne voli, a možda čak i vjeruje u izreku da će ga u životu susresti baš ono što ne voli i eto vam kompletnog zla. Ali i onog kog ste kreirali sami, svojim vjerovanjima i mislima.

U tome nema uroka niti sudbine, sve je jasno i racionalno. Svojim mislima ste privukli u život ono što ne volite. Ono što sada razmišljate, kreira Vašu budućnost. Ono o čemu najčešće razmišljate, ono na što se najviše usredsređujete pojavit će se kao dio vašeg života.

Energija privlači sličnu energiju. Ako vidite sebe kako živite prijatan izbalansiran život i vjerujete da će tako biti, uz Božju pomoć, to ćete i privući.

Zato postoji stari narodni izraz – O zlu ni u gori ne govori- koji bi trebalo nadopuniti sa, ni ne razmišljaj o zlu, a kamoli da o njemu govoriš.

Zakon privlačenja nepogrešivo manifestira u tvom životu stvari, situacije i ljude o kojima misliš. Ovaj zakon uvijek i nepogrešivo radi. Ako zauzmemo pozitivno razmišljanje sa pozitivnim emocijama privući ćemo pozitivne ljude, pozitivne događaje i okolnosti. Ako smo vrlo ljuti i negativni u svom stavu privući ćemo još više negativnih, ljutih, nezadovoljnih ljudi i negativnih okolnosti koji će još više negativnog proizvesti u nama i još više nas utvrditi u negativnom stavu.

Činit će nam se da smo u pravu što mislimo da je sve negativno, jer evo koliko je dokaza svuda unaokolo. Ne razumijemo da smo sve sami privukli , da život nije takav, već su naše misli uvele u svakodnevnicu ono što smo što smo posijali u nju.

Ako dobro otvorite oči i pogledate oko sebe vidjet ćete zakon privlačnosti na djelu svuda unaokolo.

Ono o čemu mislite, to i unosite u svoj život, kroz ljude, situacije i okolnosti.

Vaš život je fizička manifestacija Vaših misli. Ako sve ovo ne razumijete, ne znači da ga trebate odbaciti. Mi ne razumijemo mnoge pojave u našem životu pa ih koristimo za osobnu korist.

Zakon privlačenja se može objasniti u tri riječi: misli postaju stvarnost.

Poželite postati svjesni svojih misli i odabrati ih pažljivo, poželite da vam to bude zabavno, jer vi ste majstorsko djelo vlastita života. Vi ste Michelangelo svojega života. David kojega oblikujete vi ste sami.

Umom možete ovladati kad ga smirite. Svaki učitelj spomenut u knjizi Tajna svakoga dana meditira. Meditacija vam smiruje um, pomaže u ovladavanju vlastitim mislima i obnavlja tijelo. Izvrsno je to što za meditaciju ne morate odvojiti nekoliko sati dnevno. Počnite s tri do deset minuta u danu, što može biti nevjerojatno djelotvorno za stjecanje kontrole nad vlastitim mislima.

Da biste postali svjesni svojih misli možete objaviti: »Ja sam gospodar vlastitih misli«. Često izgovarajte tu rečenicu, meditirajte o njoj i dok razmišljate o toj tvrdnji zakon privlačnosti vam omogućuje da se upravo to ostvari.

Sada dobivate spoznaje koje će vam omogućiti stvaranje najveličanstvenije verzije samoga Sebe. Mogućnost te verzije već postoji na frekvenciji »najveličanstvenije verzije sebe«.

Odlučite što želite biti, što želite raditi i imati, razmišljajte o tome, odašiljajte tu frekvenciju i vaša će se vizija preobraziti u stvarnost.

Zakon privlačnosti uzvišena je Tajna života.

Zakon privlačnosti kaže da se sličnosti privlače, stoga kad nešto pomislite istodobno privlačite slične misli.

Misli su poput magneta i imaju frekvenciju. Dok razmišljate, misli šaljete u Svemir i one poput magneta privlače sve slične stvari koje se nalaze na istoj frekvenciji. Sve što ste poslali vraća se svojemu izvoru, vama.

Vi ste poput televizijskog odašiljača. Svojim mislima odašiljete frekvenciju. Želite li promijeniti nešto u svojemu životu, promijenite frekvenciju promjenom misli.

Sadašnje misli oblikuju budući život. Ono o čemu najviše razmišljate i ono na što se najviše usredotočite, pojavit će se u vašemu životu.

Misli vam se preobražavaju u stvarnost.

odlomak iz knjige “Promijeni misli, promijenit ćeš i život” i transkripcija videa

Izvor i više na: zakonprivlacnosti.com