SVJESNOST -put boljeg života

Radionica: SVJESNOST -put boljeg života

Subota, 29.04.2017.od 10-12h

Voditeljica: Zorka Sušanj, defektolog-socijalni pedagog

Prijave i informacije na:

zorica5@net. hr

095 722 8826
ZOOMBIOTIKA“- Mala škola pilotiranja samog sebe

Pojam ZoomBiotika sastoji se od dvije riječi. Pojam Zoom su stvorili Englezi, oponašajući brzo i strmo uzdizanje aviona. Biotika – nauka o žovotu, pa kad ta dva pojma spojimo – ZoomBiotika.

Program Zoombiotika, educira i govori „brzo uzdigni svijest o vođenju svog života“.

Mala škola pilotiranja sebe nudi mogućnost da probate na drugi način, da promijenite način gledanja i prihvatite odgovornost za kvalitetu svojih misli i emocija. Npr. od trenutka polijetanja do trenutka slijetanja, avion više od 90 % vremena provede izvan kursa, te je pilotov posao da ga stalno vraća na ispravnu putanju. Nije bitno drugačije ni sa nama ljudima, biti svoj pilot ka višoj samosvijesti

AKO NE ŽELIŠ U ŽIVOTU BITI ZOMBI, možeš u Maloj školi pilotiranja – ZOOMBIOTIKA, naučiti kako možeš potaknuti svjesnost i preuzeti odgovornost za svoju kvalitetu života.