Svijet Emocija – predavanje iz ciklusa

Svijet Emocija – predavanje iz ciklusa
Emocija je stvaralačka energija u pokretu. Njome kreiramo svijet kakvoga znamo bilo da smo toga procesa svjesni ili ne. Emocije su i prvi energetski obrasci koji su se utisnuli u naše fizičko tijelo u prvih sedam godina života. Stoga da bi bili u mogućnosti svjesno biti ono šta želimo u svom životu najprije se trebamo pozabaviti ograničavajućim emocijama ( strah, bijes, tuga, osjećaj napuštenosti, gubitka, necjelovitosti ) u protivnom nećemo nikad izaći iz začaranog kruga svojih životnih okolnosti. Na ovom predavanju otkrit ćemo kako nastaju emocije, kako ih potiskujemo i koje su posljedice raznih emocija.
Osim toga naučit ćemo jedan jedini način efikasnog otpuštanja nakupljenih emocija.
Koje su sve implikacije takvog rada sa emocijama?
Potpuna uravnoteženost, unutarnji mir i sveprisutna radost, neograničena kreativna energija,
sveopća vitalnost, potpuna sloboda izražavanja svog punog potencijala te trenutno stvaranje.
Nedjelja, 03.12.2017. u 10 sati
SUMA, Barčićeva 11
Voditeljica: Hermina Grbac
donacija: 50kn ( pojedinačno predavanje )
90kn ( za preostala tri predavanja u ciklusu )
Info i prijave na: