Što je Stvarno?

Koliko stvari svakog dana napravimo samo da bi ugodili drugima, da ih ne uvrijedimo ili razljutimo? Koliko riječi i svojih stavova ne izrečemo nego zašutimo za “mir u kući”? Koliko puta u danu sebe ponizimo i dozvolimo drugima da nam kroje vlastiti život? A radi čega? Jer ne vjerujemo u sebe. Jer su nam možda nekad rekli da je neki naš san “nemoguća misija” ili utopija, a mi smo u to povjerovali jer smo bili još mali. Jer smo konstantno u uvjerenju da nam nešto ili netko fali u životu da bi bili ispunjeni, sretni i na miru.

Ali šta nam govore naša iskustva?

Na kraju svakog dana, kad se sve igre odigraju i uloge završe, jedini koji ostaje sam Ja. Kad dođe noć i san na oči…cijeli moj svijet me napusti i nestane, čak i tijelo i sve što mi je poznato i jedini koji ostaje sam Ja. I tada sanjam drugu ulogu, u drugom gradu, u drugom tijelu i stvaram drugi svijet. I na trenutak ga živim, osjećam i tad me i on napusti i raspline se i kao da ga nikad nije ni bilo. I tad, ostavljen od svjetova, tjelesa, emocija i misli, boja i zvukova, počivam u samome sebi i nazivam to “duboki san” i kažem uvijek da se u njemu ničega ne sjećam i to je točno, ali ipak znam da sam “super spavao”.

I šta mi to sve na koncu govori o stvarnosti mog postojanja?

Uloga koju trenutno živim nije stalna…nestaje svaku noć i na koncu svakog životnog puta. Ja Osoba nikad ne sanja snove i ne utone u dubok san. Ja Svijest živim Osobu, Ja Svijest sanjam i stvaram svjetove i otpuštam ih. Ja Svijest vječno postojim dok s sve drugo mijenja mojom voljom, mojom ljubavlju da stvaram i uživam u iskustvu sebe uvijek u drugom svijetlu.

I zato ne postoji ni dobro ni loše. Ne postoje ni dobri niti zli.
Postojim samo Ja koji se nalazi u svemu što me okružuje. Ja Svijest koji je isti u svakom čovjeku. I kako se mogu onda na nekoga ljutiti, kako mogu nekome učiniti nepravdu ili mu ružno odgovoriti? Kako mogu zanemarivati bilo šta šta me okružuje i reći da me se to ne tiče. Svijet koji me okružuje je direktna refleksija mene, mog unutarnjeg stanja, emocije, energije. Ja Jesam odgovoran za sve u svom Svijetu….Apsolutno Sve!