Šta je Chi i Chi Gong?

Či  (Ji, Chi) je kineski pojm za energiju. To je Univerzalna, sveprožimajuća energija, koja ispunjava čitav Univerzum i čini osnovu svega što postoji. Či je nevidljiv, bez forme i oblika, bez mirisa i ukusa. Može se reći da „postojanje potiče od nepostojanja“ – sve ono što je vidljivo, potiče od nevidljivog, od Čia.

U Japanu Či nazivaju Ki, u Indiji ga nazivaju Prana, u drevnoj Grčkoj Pneuma, Egipćani kažu Ka, sufisti(ezoterijski Islam) Barakaitd. Mi uglavnom koristimo reč energija ili bionergija. U hrišćanskoj terminologiji pojam Čia odgovara Svetom Duhu.

Osnovna podela Čia je na :

  • Či Neba
  • Či Zemlje
  • Či Čoveka

Zatim po funkiciji ga razlikujemo kao:

Upravljački ( hraniteljski) Či. On upravlja svim životnim funkcijama. Reguliše funkcionisanje organa, ali i misli, emocija, energetskih centara itd.

-Zaštitni Či ( Aura). On obrazuje neku vrstu štita, omotača, koji okružuje ljudsko telo. Ima brojne funkcije ali mu je osnovna  funkcija zaštita tela od negativnih spoljašnjih faktora.

ČI GONG

ČI GONG je celovit sistem koji objedinjuje i nauku i duhovnost. On je način života, način na koji jedemo, dišemo, pijemo, spavamo, govorimo. To je način na koji razvijamo telo, um i duh, način na koji osećamo, na koji stvaramo i izražavamo svoje misli.Doslovno, Gong znači vreme i trud. Prema tome, jedna od definicija ČI GONGaje i veština upravljanja  Čiem  koja zahteva trud i vreme.  U svrhu praktikovanja ove veštine nije neophodno usvojiti kinesku kulturu, jezik i tradiciju. ČI GONG nije religija. ČI GONG je sistem samorazvoja. To je Put ka zdravlju i sreći, put ka samome sebi.

YIN I YANG

YIN I YANG odslikavaju sve oblike i karakteristike koje postoje u Univerzumu. Oni su roditelji promene, koren svega postojećeg. Sve postoji zahvaljujući suprotnosti koja ga dopunjuje. Sve pojave u prirodi imaju dvojni aspekt: dan-noć, toplo-hladno, penjanje-spuštanje, napred-nazad, širenje-spuštanje, kretanje-mirovanje, proizvodnja-potrošnja. YIN I YANG nisu statični već  se stalno menjaju. Sve je u neprekidnom kretanju. Kretanjem i promenom upravlja zakon suprotnosti. Međudejstvo YIN I YANGa verno je predstavljeno Tai Či  simbolom(Taijitu).

ČI GONG i tradicionalna kineska medicina primenjuju Yin-Yang principe na ljudsko telo da bi objasnili njegovu fiziologiju, anatomiju i patologiju kao i da bi postavili kliničku dijagnozu I terapiju. Kada se Yin-Yang teorija primeni na objašnjavanje organske strukture ljudskog tela, osnovna premisa je da je ljudsko telo jedna integrisana celina. Što se tiče anatomske lokalizacije, gornji deo tela je Yang, a donji je Yin. Spoljašnjost je Yang a unutrašnjost je Yin. Kada je reč o organima, Yin organi su: srce, perikard(sršana kesa), jetra, slezina, pluća I bubrezi. Yang organi su: žučna kesa, želudac, tanko crevo, debelo crevo, bešika i trostruki grejač. Meridijani, energetski kanali, se takođe dele na Yin meridijane i Yang meridijane.

I  kao što je Dr. Dejan Glendža u svojoj knjizi “ Či Gong kao Put”, koja je izvor teorije  koju  vam kroz ovaj post pišem i koja stoji iza fizičkih vežbi koje praktikujem, citirao Njegoša:

“Čašu meda jošt niko ne popi

Što je čašom žuči ne zagrči

Čaša žuči ište čašu meda

Smiješane najlakše se piju”,

…a ja ću da dodam divne misli koje je izrekao Rabindranat Tagore i kojima sebe podstičem svakodnevno u svom bitisanju, majčinstvu, vežbanju Aerial Yoge, Či Gonga, Tai Ji Chuan-a, prijateljstvu, pisanju, sviranju klavira, kreativnosti, pri svakom udahu i izdahu.

“ Nesavršenstvo nije negacija savršenstva

a konačnost ne poriče beskonačnost.

To se samo celina iskazuje u delovima

to se beskraj otkriva u granicama.”

Suština bavljenja ČI GONGom podrzumeva  prevazilaženje dualnosti relativnog sveta – polariteta i spoznaju Stvaraoca (Tao, Bog, Praznina) u sebi. YIN I YANG su poreklo prostora i vremena, a prostor i vreme su osnovne karakteristike relativnog, promenljivog, iluzornog sveta.  YIN I YANG polariteti  jesu relativna pojava ali su oni i osnovni  instrument samospoznaje.Život se kreće putem suprotnosti, kao što se reka kreće između dve obale. Ne možemo pojmiti reku sa jednom obalom, jer tada ne bi postojala reka.

SiFu i ja na početku našeg zajedničkog Puta

Moja drugarica sluša ovih dana Yirumu i “River Flows in You” a to se savršeno uklapa u moj Put kojim Či slobodno protiče.

https://www.youtube.com/watch?v=kG9KSWYg-Jc

Preuzeto sa OBLOG ZA DUŠU