Živjeti bez bolesti

Svjedoci smo da u današnje vrijeme ima sve više ljudi oboljelih od raznih bolesti i poremećaja. One najteže su u velikom porastu.

Zašto je tome tako? Što se uistinu događa?

Da bi nešto liječili trebali bi poznavati uzrok zato odgovaranjem na slijedeća pitanja napravit ćemo prvi korak ka potpunom i trajnom zdravlju.

Što je bolest i kako nastaje?
Koje sve sposobnosti ima ljudsko biće i kako liječiti samoga sebe?

Otvaramo za vas nova polja i horizonte za koja niste znali već ove Nedjelje,11.06.2017.
u prostoru Udruge Althaea ( Šet. A.K.Miošića 8a )
u 19 sati.
Predavači:
Hermina Grbac i Snježana Unuk

Preporučena donacija za prostor je 20 kn.