Nevidljivi zvukovi

Ciklus predavanja-radionica

Sve u vidljivom svijetu nije ništa drugo nego zvuk ili vibracija određene frekvencije. Uspjeh, neuspjeh, bolest, ljubav, ljubomora, sunce, trava, kamen, životinja…sve su to različite vibracije Jednog Jedinog Bića – onoga za kojeg kažemo „Ja“. Biće je temelj i srž svega i bez njega nema ni svijeta. Jedino poznavanjem Prirode Bića, tj. prirode svoga Ja, možemo započeti svjesnu transformaciju svoga svijeta.

Na ovom prvom od četiri u nizu predavanja, pozivajući se na vlastita iskustva, krenut ćemo u
istraživanje nevidljivih zvukova ili vibracija koji stvaraju naš svijet, a zovemo ih MISLI. Vidjet ćemo
kako one nastaju, odakle dolaze, kuda idu i što se nalazi u njihovoj srži, tj. od čega su građene.

Kotizacija za ovaj ciklus od 4 predavanja samo 120kn, pojedino predavanje 50kn

Voditeljica je Hermina Grbac. Rezervacije i info na web stranici.

Ciklus predavanja je (sve nedjelja i sve SUMA, Barčićeva 11, 18h)

26.11. 2017 “Nevidljivi zvukovi”

03.12. Svijet Emocija

10.12. Vibracijska mreža zvana TIJELO

17.12. Vibracija vječne mladosti