Moć blagoslova, predavanje

REVOLUCIJA LJUBAVI –
Predavanje: MOĆ BLAGOSLOVA
Iako nas riječ BLAGOSLOV može asocirati na duhovnu praksu neke religije, iza te riječi stoji
određena energija ako je izrečena iz srca.
O kakvoj energiji se tu radi?
Kakav utjecaj ona ima na onoga koji izriče blagoslov?
Koje promjene se događaju u životu onoga koji blagoslivlja sve oko sebe?
Postoji skriveni paradoks iza svega ovoga, a otkrit ćemo ga na predavanju u
SUBOTU, 21.11. u 19 sati
Udruga AUM, Kružna 8/III, Rijeka
Ulaz: 30 kn