Isusovih 12 životnih lekcija

Ovdje se ne radi o religiji, već o stvarnim životnim lekcijama koje se mogu primijeniti u praktičnom životu i koje nam vrlo brzo mogu donijeti vidljive rezultate. Isusova je mudrost stvarna, primjenjiva i uzvišena. Njegov je primjer uzorit i nadahnjujući svima koji teže duhovnim sferama.

 

Izdvojili smo 12 snažnih Isusovih citata:

1. Biti velik znači služiti

“Znate da oni koje se smatra vladarima gospodare narodima i velikaši ih drže pod svojom vlašću. A među vama neka ne bude tako! Nego tko god hoće biti velik među vama, neka vam bude sluga, i tko god hoće biti prvi među vama, neka bude rob svima! Jer ni Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge.” Marko 10:43-45

Ovo je tajna velikog vodstva. Vodstvo nije stvar vladanja već služenja drugih.  Kad dajete drugima, u vašem životu nikada neće nedostajati onoga što je dobro.

2. Za brigu postoji lijek

“Pogledajte ptice nebeske, jer one ne siju niti žanju niti skupljaju u žitnice, a ipak ih vaš Otac nebeski hrani. Niste li vi vredniji od njih?  Tko od vas može zabrinutošću svojom imalo produžiti svoj životni vijek? I za odjeću, zašto ste zabrinuti? Promotrite ljiljane u polju, kako rastu! Ne muče se niti predu, ali kažem vam da ni Salomon u svoj slavi svojoj nije bio odjeven kao jedan od njih. A ako Bog tako oblači bilje poljsko, koje danas jest, a sutra se u peć baca, neće li još prije vas, malovjerni?  Zato nemojte biti zabrinuti i govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili ‘Što ćemo piti?’ ili ‘Što ćemo obući?’ Jer svim tim zaokupljeni su neznabošci. A Otac vaš nebeski zna da vam je sve to potrebno.” Matej 6:23-32

Radosno je živjeti bezbrižni život. Tjeskoba je ubojica. I stoga, suočite se sa svakim danom, znajući da ako može postojati tako prekrasan i veličanstven svijet, nema razloga za brigu. Pogledajte samo prirodu oko sebe i zaključite sami.

3. Ljubav sve pobjeđuje

“Učitelju, koja je najveća zapovijed u Mojsijevu zakonu?”

“Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!”

“To je prva i najveća zapovijed.”

“Druga, jednako važna, glasi: “Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe!”

“Sve druge zapovijedi i svi zahtjevi proroka proizlaze iz tih dviju zapovijedi.”

Matej 22:36-40

Također …

“Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.”

“Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?”

“Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” Matej 5:41-48

Što se tiče ljubavi, ponuđene su tri smjernice: Ljubi Boga. Ljubi bližnjega svoga. Ljubi svoje neprijatelje.

Prvi korak naprijed za razvoj ove ljubavi u našem životu je naučiti kako se moliti. Molitva je dijeljenje svog srca s nekim tko je veći od nas, prihvaćanje Njegova autoriteta i prepoznavanje Njegove ljubavi prema nama i svim ostalim živim bićima.

4. Slijedite zlatno pravilo

“Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.” Matej 7:12

Zapitajte se što želite da ljudi učine za vas, a zatim preuzmite inicijativu i učinite vi to za njih. Koji prekrasan princip. Samo učinite ono što želite da bude učinjeno. Često se dobro djelo neće vratiti od onoga kome ste ga učinili, ali vratit će se iz nekog kutka ovog čudesnog svemira u kojem živimo.

5. Pitajte ono što trebate

“I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.” Luka 11:9-10

Nemojte se cjenkati s Bogom. Budite izravni. Pitajte za ono što vam je potrebno. Ovo nije igra mačka i miša, ili skrivača, Usudite se pitati. Moć se nalazi u postavljanju pitanja. Ne kažemo da trebate Bogu predstaviti božićnu listu poklona, ali pitajte stvari koje su bitne, očekujte čuti odgovor i budite ga spremni prihvatiti. Kad nas djeca nešto pitaju, mi kao roditelji ne možemo odoljeti, a da se ne potrudimo i damo im najbolje što im možemo ponuditi, zar ne?

6. Ne sudite

“Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: ‘De da ti izvadim trun iz oka’, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!” Matej 7:1-5

“Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.” Matej 7:7

Nemojte kriviti ljude, skakati na njihove neuspjehe i kritizirati im mane – osim ako, naravno, ne želite isti tretman. Taj duh ima svojstvo bumeranga. Tako je lako vidjeti mrlju na licu svog susjeda i biti nesvjestan ružne grimase na svom. Imate li hrabrosti reći, “Dopusti mi da ti očistim lice”, kada je vaše ​​vlastito lice iskrivljeno prezirom? Ukoliko sudimo drugima imamo sindrom ‘svete’ bolesti “Ja sam svetiji od tebe.” Kada u nekoga upirete kažiprstom, sjetite se da su ostala tri prsta usmjerena prema vama. Oduprite se takvom mentalitetu.

7. Držite riječ

“Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.” Matej 5:37

Kada manipulirate riječima da bi bilo po vašem, to nije dobro. Ako možete reći da – recite da. Ako to ne možete – onda recite ne. Nemojte lagati kad znate da ne možete učiniti ono što ste obećali. Riječ ‘ne’ može biti vaš najveći oslobađajući prijatelj, ako je koristite mudro. Ne možete učiniti sve. A ako kažete ‘da’ pobrinite se da učinite ono što ste rekli – čak i ako je to nezgodno. To gradi dubinu karaktera u vašem biću i povjerenje onih oko vas.

 

8. Dajte u tajnosti

“Ti, naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti.” Matej 6:3-4

Kada nekome pomažete, ne razmišljajte o tome kako to izgleda. Učinite to tiho i u tajnosti. Nemojte ‘na sva zvona’ o svojoj milostivosti. Naučite umjetnost davanja u tajnosti.

9. Oprostite

“Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.” Matej 6:14-15

U molitvi postoji veza između onoga što Bog čini i što vi radite. Ne možete dobiti oprost od Boga, na primjer, bez da vi također oprostite drugima. Ako odbijete učiniti svoj ​​dio, uskraćujete si i onaj s Božje strane.

Oprostiti drugima je oslobođenje od lanaca neoprostivosti. ‘Oprosti’ je ponekad najteža riječ, ali kad je jednom kažete, oslobođeni ste. Nemojte čekati da se drugi ispričaju vama. Vi vodite i budite prvi koji će ponuditi ruku oprosta. Tu se ne radi o tome tko je u krivu, a tko u pravu, već o životu ispunjenom slobodom.

10. Govorite Božje riječi

“Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji. Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.” Matej 12:35-37

Svaka nemarno izgovorena riječ će se vam se vratiti. Riječi su snažne; uzmite ih za ozbiljno. Riječi mogu biti vaš spas, ali također i vaša propast. Smrt i život su u moći jezika, tako da riječi koristite mudro. Analizirajte riječi koje ostavljaju vaše usne. Jesu li one pozitivne? Ili su pune negativnosti i osuda? To je ozbiljna stvar pa obratite pozornost na ovaj savjet. Tu leži razlika između spasenja i prokletstva ovdje na zemlji, a kamoli u cijeloj vječnosti.

11. Ništa nije nemoguće, ako imaš vjeru

“Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: ‘Premjesti se odavde onamo!’, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.” Matej 17:20

Kad biste imali tračak vjere, mogli biste pomicati planine. Vjera je mala riječ, ali moćna. Vjera je povjerenje u nekoga većeg od sebe, povjerenje u sposobnosti koje su smještene u vama, te povjerenje da sa svakim korakom naprijed pronalazite svoj put prema svojim snovima i ciljevima. Uz još mrvicu postojanosti možete samo izaći kao pobjednik.

12. Koristite ili izgubite

“Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj, naprotiv, koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarev. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’ A pristupi i onaj koji je primio jedan talent te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupîš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talent tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupîm gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. ’Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.” Matej 25:14-30

To je poput imućnog čovjeka koji odlazi na dulji put. On je pozvao svoje sluge i delegirao im odgovornosti. Jednom je dao pet tisuća dolara, drugom dvije tisuće, trećem tisuću, ovisno o njihovim sposobnostima. Zatim je otišao. Prvi sluga je odmah otišao na posao i udvostručio ulaganje. Drugi je učinio isto. No, čovjek s jednom tisućom je iskopao rupu i pažljivo pokopa gospodarev novac. Nakon dugog izbivanja, gospodar tih triju službenika se vratio. Onaj kome je dao pet tisuća dolara mu je pokazao kako je udvostručio svoju investiciju. Gospodar ga je pohvalio i učinio svojim partnerom. Isto je učinio i s drugim slugom. Sluga kojem je dao tisuću dolara je rekao: Gospodaru, bojao sam se da bi vas mogao razočarati pa sam pronašao dobro mjesto za skrivanje i osigurao novac. Ovdje je, sigurno do posljednjeg centa.” Gospodar ga je ukorio i rekao: “Kriminalno je biti toliko oprezan. Ako si znao da ja tražim najbolje, zašto nisi učinio barem najmanji trud? Mogao si barem oročiti novac na banci pa bih dobio neku malu dobit. Tu tisuću daj mome prvom slugi koji je najviše riskirao.”

Svatko od nas je obdaren određenim darom ili prirodnim talentom koji zahtijeva korištenje. Ako ne uspijete iskoristiti onda ćete ga izgubiti. Što god da radite, nemojte se uspoređivati ​​s nekima koji izgledaju kao da su dobili hrpu talenata. Koristite onaj koji vi imate i razvijajte ga. On predstavlja vašu osobnu snagu, a poput mišića, najbolji način za razvoj snage u vašem životu je tako da ga koristite. I stoga, u svakoj prilici ga koristite – i na taj način ga nikada nećete izgubiti. Zapravo ćete poboljšati svoju poziciju i postati lider u vašem izabranom području djelovanja.

Pripremio: Dario Duišin Džunić / atma.hr