“HOKUS POKUS PREPARANDUS”

Društvo „Naša djeca“ Opatija – ogranak Lovran u sklopu manifestacije za djecu i s djecom “Jeseni u čast” u galeriji „Laurus“ u Lovranu, organizira radionicu “HOKUS POKUS PREPARANDUS” – za potencijalno darovitu djecu, djecu koja pokazuju zanimanje za aktivnosti s eksperimentima, biologiju, kemiju, kao i djecu čiju znatiželju zadovoljavaju učenje, znanje i istraživanje. Radionica „HOKUS POKUS PREPARANDUS“ održat će se u galeriji „Laurus“ u Lovranu, 20. listopada 2015. u 17:00 sati, a namijenjena je za djecu od 5 do 14 godina i u potpunosti je besplatna za svu djecu. Radionicu vodi profesor fizike sa iskustvom u radu s potencijalno darovitom djecom.
Društvo “Naša djeca” Opatija
M. Tita 157, 51410 Opatija
T/F: 051/272-443
M: 091/272-4430
E: dnd.opatija@gmail.com
www.dnd-opatija.hr