Element metal

Metal  simbolizuje neuništivu čistotu, koja preostaje kada sve drugo nestane i ode. Metal se karakteristiše sposobnošću separacije i  razdvaja nečistoću i  prljavštinu od čistoće.  Nakon što se nečistoće eliminišu, čista esencija se dalje pročišćava pri čemu nastaju dragocenosti koje se ponekad skladište za kasniju upotrebu.  Kao što Zemlja ( http://oblogzadusu.com/2017/08/15/element-zemlja/)  simbolizuje ženu i majku, tako Metal simbolizuje muškarca, mušku energiju. On predstavlja gubitak, redukciju i  smanjenje jer je Metal  vrlo kondezativno stanje energije. U kreativnom ciklusu, Metal je dete Zemlje, rađa se i nastaje u njenoj utrobi. U ciklusu kontrole, Metal  kontroliše Vatra koja ga topi (prelazi u tečno stanje i dobijamo sledeći element – Voda). U Yin-Yang ciklusu, Metal simbolizuje porast Yina. Dolazi do povlačenja ka unutra, do kontrakcije, sažimanja i  smirivanja. U ciklusu godišnjih doba, Metalu odgovara jesen. Dolazi do opadanja energije. Priroda se sažima dostižući vrhunac za vreme zimskog solsticijuma (22.decembar, kad počinje zima). Boja koja odgovara Metalu je bela.

O ovom periodu  biljni sokovi koji predstavljaju životnu snagu svake biljke povlače se iz listova i grana i sklupljaju se u korenovima. Poput Metala, suvoća predstavlja proces redukcije i  skupljanja. U dnevnom ciklusu, Metalu odgovara kasno poslepodne i veče. Dnevnu svetlost (Yang) zamenjuje tama (Yin), ljudi se vraćaju svojim domovima, odmaraju se i opuštaju. Uopšteno govoreći, vreme Metala je vreme okupljanja porodice i prijatelja, vreme kada bližnji provode trenutke zajedno.U bilo kom kreativnom radu, Metal upravlja završnom fazom rada, kada prečišćavamo projekat i  dorađujemo detalje, kako bismo ispoljili njegovu suštinu. Proces čišćenja svoju efikasnost duguje energiji Metala . U procesu čišćenja mi konsolidujemo esenciju nečega tako što odstranjujemo nečistoće iz njega. Na mentalnom nivou, Metalno čišćenje odgovara razdvajanju i  rasuđivanju. Iako procesom razlikovanja upravlja element Vatra, preko tankog creva, njegova funkcija se razlikuje od ove funkcije Metala.  Tanko crevo razdvaja subjektivnu istinu od neistine pročišćavajući tako naša najdublja osećanja. Sa druge strane, Metal pravi razlikovanje više na spoljašnjem nivou deleći i organizujući naša svakodnevna iskustva. Rasuđivanje upotrebljava Metalni mač za eliminaciju nereda i haosa. U kosmološkom smislu, Metal odgovara skupljanju i  kondezaciji Univerzuma. U menstrualnom ciklusu žene, Metal odgovara fazi između 21. i 28.dana. U ovom periodu, ćelije u jajniku počinju da se degenerišu(pod uslovom da se nije dogodila oplodnja) i prestaju da produkuju hormone koji pomažu krvnim sudovima oblaganje materice. Bez adekvatnog krvnog snabdevanja, ćelije materice odumiru i biće odbačene kada počne menstruacija. Klimatski, Metal odgovara suši, suvoći. U životnom ciklusu čoveka, Metal predstavlja kasne srednje godine i početak starosti. U ovom periodu  ljudi postaju više Yin i okreću se ka unutra, ka sebi. Postaju sporiji, krući i rigidniji, kako na fizičkom, tako i na mentalnom planu. U ovom periodu, ljudi žele da žive u manjim stanovima i  kućama, da redukuju broj prijatelja sa kojima se druže, prodaju ili poklanjaju svojinu…što u potpunosti odgovara osobinama Metala – sažimanje, redukcija, smanjenje.

Organ koji odgovara elementu Metala su pluća. Pluća su “Vrhovni sveštenik” ili “Duhovnik neba” zato što su odgovorna za uspostavljanje osnove Čia celog tela i zato što su najviše postavljeni Yin organ. Ona su organski, unutrašnji predstavnik naše povezanosti sa Nebom i sadrže najrazređenjiju formu esencijalnog Čia, kao glavni organ odgovoran za prikupljanje Nebeskog Čia. Pluća koriste osobinu Metala da prečišćava Nebeski Či koji udišemo inhalacijom. Na taj način, preko disanja, uspostavljamo vezu sa čitavim Kosmosom, jer taj isti vazduh udišu i drugi ljudi, životinje, naši prijatelji i neprijatelji.  Opozitno, prilikom izdaha, plućima se izbacuju sve nečistoće iz tela.

Pluća direktno utiču na Či celog tela jer  utiču na formiranje Postanatalnog Čia, čije je sedište u grudima. Pluća se nazivaju “Premijerom” jer pomažu “Caru” (srce) u cirkulisanju krvi. Pluća okružuju srce kako fizički tako i energetski.  Disanje za čoveka ima mnogo veći značaj od ishrane. To se najbolje može videti iz činjenice da čovek bez vazduha može živeti svega nekoliko minuta, dok bez hrane može živeti više od četrdeset dana. Kad se rodi, čovek prvo udahne. Na taj način počinje ljudski život. Dakle, pluća su prvi organ koji se strukturno formira. Kada čovek umire, poslednje što uradi jeste da izdahne. Znači, pluća su organ koji se poslednji gasi pre smrti. Jedan od prevoda reči Či je Dah.

Pluća kontrolišu kožu i kosu, koje služe kao štit za odbranu tela od spoljašnjih nepovoljnih faktora. Pluća pomoću “Metanog oružja” predstavljaju prvu liniju odbrane organizma.Funkciju distribuiranja Čia imaju i pore na koži. Pore su deo ovog defanzivnog sistema, a njihovo otvaranje i zatvaranje takođe kontrolišu pluća. Pluća se otvaraju u nosu. Čulo mirisa predstavlja fizičku manifestaciju sposobnosti Metala za rasuđivanjem(procenom).  Naš nos nam govori šta je sveže a šta nije, šta je trulo a šta ne, šta je za nas privlačno ili ne i tako nam pomaže da pravimo procenu i  izbor. Kada sledimo naš nos, učimo da sledimo naše instiktivno rasuđivanje.

Emocije i stanja koja odgovaraju plućima su: samopoštovanje i pravednost. Emocija koja najviše šteti plućima je tuga, razočarenje, žalost, stid.

Yang organ koji odgovara plućima je debelo crevo. Pluća su locirana u gornjem grejaču i predstavljaju unutrašnjeg predstavnika koji nas povezuje sa Nebom. Pluća sadrže najrazređeniju formu esencijalnog Čia. Debelo crevo se nalazi u donjem grejaču i  predstavlja našu vezu sa Zemljom. Debelo crevo sadrži najgušću i najmutniju formu Čia. Glavna funkcija debelog creva je da prima otpadni material, formira fekalije i transportuje ih izvan tela. Zato se debelo crevo naziva “Ministar transporta”. Ova njegova funkcija je u direktnoj zavisnošću od funkcije pluća da spušta Či nadole. Sa druge strane, debelo crevo pomaže plućima u kontrolisanju pora. Debelo crevo kontroliše donje zube, grlo i drenažu nosa. Na mentalnom nivou, debelo crevo predstavlja sposobnost otpuštanja, ne vraćanja u prošlost. Kompatibilnost pluća i debelog creva ogleda se i u tome što oba organa prerađuju tvari iz spoljašnjosti. Pluća su Yin a prerađuju gas (Yang). Debelo crevo je Yang a prerađuje čvrstu hranu i tečnost (Yin).

Na video snimku je prikaz fizičke vežbe elementa Metal.

Preneseno sa OBLOGZADUŠU