Element Zemlje

Nastavljamo sa teorijskom obradom Sistema Pet Elemenata koji predstavlja ciklus, kontinuitet života. U prethodnim postovima mogli ste pročitati osnovnu teoriju vezanu za element Drvo ( http://oblogzadusu.com/2017/08/03/element-drvo/  ) i element Vatra (http://oblogzadusu.com/2017/08/08/element-vatra/ ).  Sada je na redu jedan mnogo lep element, element Zemlje. Kada izvodim vežbu elementa Zemlje, uživam u njenoj kompleksnosti ali i gracioznosti. Pruža mi osećaj unutrašnje elegancije i  zadovoljstva pomešanim sa snagom, stabilnošću  i čvrstinom. Da li zbog poređenja sa majčinstvom, ovaj element čini da osetim svoju centiranost, čvrsto tlo, konstantu, bazu, a pre svega povezanost sa samom sobom – sa svojom suštinom, iz čega se sve drugo razvija.

Element ZEMLJA

Premda je ženskog roda i majka, element Zemlja u ciklusu Pet elemenata u suštini nije ni kreator, ni kontrolor. Ona je, pre svega, čvrsta osnova i matriks koji sadrži sve elemente i daje podršku  ostalim elementima, životnim procesima. Uvek stabilna i čvrsta, Zemlja je baza svih ostalih elemenata. Zemlja definiše prostor u kojem egzistira materija. U kreativnom ciklusu, Zemlja nastaje iz Vatre čiji pepeo predstavlja nešto novo, sirovo, pri čemu je sve drugo nestalo,izgorelo, u Vatri. U ciklusu kontrole, Zemlju kontroliše Drvo koje svojim rastom ograničava njenu sposobnost da daje. Kao središte ciklusa Pet elemenata, Zemlja se smatra silom stabilizacije i ravnoteže jer dolazi do balansa primarnih energija i promene njihovih pravaca. Kada energije suprotnih kvaliteta menjaju dominaciju, Zemlja olakšava ovu promenu. Ukoliko pokušavate da održite ravnotežu na jednoj nozi, držeći drugo stopalo rukama, vi ćete se teturati ili klecati i biti primorani da upotrebite napor u nastojanju da održite ravnotežu. Pri tome na vas će delovati sile koje teže da vas izbace iz ravnoteže i dostizanje ravnoteže ćete postići jedino njihovim prilagođavanjem.  Zemlja ima sposobnost da sakupi ove sile, da ih sprovede i uspostavi ravnotežu.

Od godišnjih doba, Zemlji odgovara kasno leto (Miholjsko leto, Indijansko leto) ali i prelazi između godišnjih doba ( ekvinocijumi-ravnodnevnice i solsticijumi-dugodnevnice i kratkodnevnice) . Energija je tada u ravnoteži, stabilna je, niti raste niti opada. Pred kraj ovog perioda, energija počinje da se kreće naniže. Boja Zemlje je žuta. Kosmološki, Zemlja predstavlja  tačku u evoluciji kada planeta Zemlja i solarni sistem, koji je okružuje, postaju samo-regulišući sistemi.  Jedna od karakteristika Zemlje je rađanje. Ona je vitalni element za svaki proces reprodukcije. Zemlja ishranjuje sve, dajući bespoštedno sebe za rast i razvoj formi. Ona hrani, neguje i odgaja novi život, poput majke, oprašta i daruje. U menstrualnom ciklusu žene, Zemlji odgovara period između 15. i 21. dana  (sekretorni stadijum ciklusa). Za vreme ovog perioda se oslobađa velika količina hranljivih supstanci koje će ishranjivati budući embrion. U životnom ciklusu čoveka, Zemlji odgovaraju srednje godine, vreme kada stvaramo dom, porodicu, sredstva za život… Na duhovnom putu, element  Zemlja upravlja centriranjem koje u suštini predstavlja sposobnost  prilagođavanja nečijem prisustvu. Centriranje uklanja rasejanost i jača pažnju čime nam pomaže da jasnije razumemo sopstvene misli i osećanja sa ciljem adekvatnog reagovanja.

Organ koji pripada elementu Zemlje je slezina. Slezina ima veliku ulogu u varenju hrane – digestija i apsorbcija hrane odvajajući korisno od nekorisnog.  Iz korisnih sastojaka, slezina transformiše hranu i vodu u Či. To je Či hrane. Da bi slezina pravilno funkcionisala, potrebno joj je dosta Čia i toplote. Slezina predstavlja ulazna vrata za Sunčevu energiju koju prosleđuje u solarni pleksus. Solarni pleksus je veliki splet nervnih vlakana u predelu želuca ( nalazi se na polovini puta između ivice grudne kosti  i pupka). Kao što plućima udišemo vazduh i stupamo u odnos sa spoljnim svetom, tako solarnim pleksusom „udišemo“ energiju okruženja, čime takođe stupamo u odnos sa spoljašnjim svetom.  Solarni pleksus je naše unutrašnje Sunce koje širi energiju na sve strane obasjavajući čitavo telo. Solarni pleksus je mesto gde se deponuju emocije i odakle se razvijaju bolesti. Kada doživimo neku neprijatnost, na nju prvi odreaguje solarni pleksus ( osećaj da nas je nešto „preseklo“ u stomaku). Izuzetno je važano čišćenje solarnog pleksusa putem detoksikacije, uključujući i eliminaciju negativnih emocija.

Nakon jela, energija se nagomilava u telu, da bi se obavio proces  varenja. Ukoliko se prejedemo, u telu se zadržava ogromna količina energije što uzrokuje smanjenje otpornosti na bolesti. Smanjen unos hrane pa čak i lekovita gladovanja deluju kao istinski lek.

Osim u stvaranju krvi, Či slezine ima funkciju da održava cirkulaciju krvi u krvnim sudovima i sprečava izlivanje krvi. Zato, kada je Či slezine slab, mogu nastati različiti tipovi krvarenja (trošenje srčane krvi) poput krvarenja iz nosa, krvava stolica, modrice po koži bez vidljivog razloga, preobilne ili pak preslabe menstruacije. Krvarenje u toku trudnoće takođe nastaje usled deficita  Čia slezine. Prekomerno razmišljanje,koje troši srčanu krv)  takođe može uticati na umanjenje Čia slezine. Slatkast ukus u ustima i blede usne mogu ukazati  na disfunkciju slezine.

Stanja koja prijaju slezini su vera, pravda i poštenje. Emocija koja je najviše oštećuje jeste briga.

Želudac i pankreas su  Yang organi  koji odgovaraju  slezini.  Glavna uloga želuca je da prima i razlaže hranu. Želudac i slezina deluju udruženoi  i  glavni su organi u vršenju funkcija varenja i  absorbcije.  Oni se često nazivaju “Ministri skldištenja hrane”.  U želucu se hrana dodatno usitnjava pa se zbog toga naziva “velikim mlinom”. Najpročišćeniji deo uzima slezina i pretvara ga u Či. S obzirom da slezina iz želuca crpi supstancu za stvaranje Čia, slabost želuca dovešće do pada energije u telu. Tada se osećamo jako tromi, hronično smo umorni I bez volje smo za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti. Či  želuca ima silaznu putanju, čime osigurava neometan prolaz crevnog sadržaja. Ako Či želuca počne da se penje, mogu nastati podrigivanje, mučnina i povraćanje.

Na video snimku je prikaz fizičke vežbe koja odgovara elementu  Zemlje. (link vodi na original stranicu s koje je preuzet tekst)