Element VATRA

U prethodnom postu na blogu obrađen je element Drvo, a sada nastavljamo sa pričom o Pet elemenata koja simbolizuje kontinuitet života. Pet elemenata potiču iz Vu Čia ( Tao-a, natural way) i ispoljavaju one njegove aspekte koji su promenjivi i prolazni.  Vu Či je Apsolut i kao takav je nepromenjiv, neprolazan ali su njegove manifestacije promenjive. Pet elemenata predstavljaju ilustraciju, simbol  ovih promena.

Element VATRA

Vatra je simbol Božanskog, simbol transformacije i strasti. Vatra je jedini element koji čovek može da stvori što ukazuje da smo i mi stvaraoci. Vatra je takođe moćan simbol pročišćenja. Poput Feniksa, ona nagoveštava vaskrsnuće, novi život koji će nastati nakon pročišćenja. Vatra često simbolizuje destrukciju, osećaj opreza i opasnosti.

Vatra je dete Drveta. Ona koristi Drvo kao gorivo. Vatru kontroliše Voda(peti element, koja aktivira fazu Drvo iz koje nastaje Vatra…ciklus kreacije ali i kontrole). Moć Vatre leži u potencijalu koji je uskladišten u Vodi,a aktiviran u fazi Drveta. Vrhunac aktivnosti se događa kada dođe do oslobađanja ovog potencijala, kada se sve uskladištene rezerve puste u opticaj. Sve ono što  doseže  vrhunac svog delovanja pripada elementu Vatre ( najduži dan u godini, prolazak trkača kroz ciljnu liniju, orgazam…).

Vatra korespondira sa letom. Biljke dostižu vrhunac zrelosti. Vegetacija je u punom cvatu. Seme posejano u proleće sada rađa zrele biljke.Životinje su u punoj aktivnosti. U leto, energija dostiže vrhunac širenja. Kosmološki, period Vatre odgovara širenju Univerzuma koje se dogodilo nakon Velikog praska. U životnom ciklusu, Vatra simbolizuje period adolescencije i ranu zrelost. U menstrualnom ciklusu žene, Vatra odgovara sredini ciklusa ( oko 14.dana) kad nivo estrogena u ovom periodu dostiže vrhunac svoje plodnosti. Klimatski, Vatri odgovara toplo vreme, vrućina koja je kao i Vatra –Yang i ima sposobnost da se širi i penje na gore. Vatri odgovara crvena boja.

Toplota i Vatra imaju tendenciju širenja i podizanja na gore te nagomilavanja u grudima(srce) i glavi. Suvišna toplota deluje jako negativno na čoveka. Može izazvati: poremećaj srčanog ritma, infarkt, moždani udar, glavobolju…

Što se tiče organa, Vatri odgovaraju srce i tanko crevo. Srce se naziva carem svih organa. Ono je pumpa i pokretačka snaga za cirkulaciju krvi koja je glavna materijalna baza za mentalne aktivnosti. Dakle, mentalne aktivnosti imaju svoju osnovu u funkcijama srca. Spavanje, kao podsvesno mentalno delovanje, takođe je vezano za funkciju srca. Ukoliko je srce zdravo i snažno, čovek lako zaspi i čvrsto spava. Ukoliko je srce oslabljeno, um će ploviti te se teško zaspi a san nije čvrst.

U srcu je smešten emocionalni  um, takozvani  Xin.  Srce je sedište emocija, osećanja, ljubavi. Čovek poseduje tri središta:

  • Racionalni, misleći um (Yi) koji je smešten u glavi (razum, mišljenje,rasuđivanje. Yi se smatra “vodenim umom” – miran, hladan i on je uglavnom generisan od strane Prenatalnog Čija)
  • Emocionalni um (Xin) koji je smešten u grudima ( Xin se smatra “vatrenim umom” i uglavnom je generisan Čijem hrane. Emocije i temperament su blisko povezani sa vrstom hrane koju jedemo. Životinje biljojedi su pitomije i manje agresivne od mesojeda. Isto važi i za ljude.)
  • Donji um koji je smešten u Tan Tienu ( nalazi se u donjem stomaku i prema drevnoj filozofiji Tan Tijen je izvor životne energije, životnog duha, tačka koja opisuje kvalitet čovekove energije. Nalazi se na 3-4 prsta ispod pupka, u unutrašnjosti donjeg abdomena)

Srce ima tendenciju da se pregreva. Pregrevanjem dolazi do teških poremećaja poput glavobolje, psihičkih poremećaja, srčanog infarkta, povećanog krvnog pritiska…Pregrevanje je naizraženije kod srca jer je ono sedište emocionalnog uma. Kako hlađenjem tela tako i hlađenjem emocija možemo uticati na dobro stanje srca. Najvažniju ulogu u procesu  hlađenja srca imaju bubrezi (element Voda, Voda gasi Vatru zakonom kontrole) i perikard (srčana kesa).

Tanko crevo je Yang organ koji korespondira sa srcem. Glavne funkcije tankog creva su primanje i  varenje. Ono prima hranu iz želuca i odvaja bistro,korisno od mutnog,štetnog. Korisno odlazi u slezinu a štetno odlazi u debelo crevo i mokraćnu bešiku. Tanko crevo ( uopšte digestivni trakt i proces varenja) imaju sličnost sa mozgom, pa se taj predeo naziva još i “donji mozak”. U crevima se nalaze ganglije i nervne strukture gotovo identične onima u mozgu. Kao što mozak “vari” i obrađuje nematerijalne utiske iz sredine, tako creva vare i obrađuju materijalne utiske. Donji mozak takođe reaguje na emocije, ali i vrši kontrolu emocija. Emocije i stanja koja prijaju srcu su: radost, ljubav, iskrenost, saosećajnost. Emocije i  stanja koja oštećuju srce su: žurba, nestrpljenje, mržnja, okrutnost, ali i preterana radost.

Srce je car koji ima ministra – perikard. Perikard (srčana kesa) se smatra posebnim organom u tradicionalnoj kineskoj medicini i Či Gongu. Perikard poseduje svoj meridijan(kanal) kao i svaki drugi organ. Njegova osnovna funkcija je da štiti srce, on predstavlja prvu liniju odbrane ukoliko neki patološki faktor napadne srce. Deluje tako što snižava temperaturu srca, kao hladnjak, zaštitnik. Energija perikarda deluje i na polne žlezde pa se često naziva organom seksualnih funkcija.

Perikardu kao Yin organu odgovara Yang organ poznat u kineskoj medicini kao trostruki grejač. U zapadnoj medicini pojam trostrukog grejača ne postoji u terminologiji. Trostruki grejač je celina sastavljena iz tri dela: gornji, srednji i donji grejač. Anatomski, trostruki grejač odgovara trbušnoj I grudnoj šupljini. Iako anatomski nije celina, u funkcionalnom smislu trostruki grejač deluje kao posebna celina. Njegova osnovna funkcija je da rukovodi različitim formama Čia, da povezuje sve organe u jednu celinu i da distribuira energiju između njih. Trostruki grejač služi kao prolaz za Prenatalni Či koji se stvara u bubrezima. Takođe, trostruki grejač služi za distribuciju Čia hrane (Postnatalni Či koji nastaje mešanjem Čia dobijenim iz vazduha i Čia iz hrane.)

Na video snimku je prikaz fizičke vežbe elementa Vatra.

(VIDEO pogledaj na originalnoj stranici)