Element Drvo

Na prethodnom postu ste mogli da pročitate šta je Či i šta je Či Gong  a sada nastavljamo sa detaljnijom obradom onoga što stoji iza praktikovanja ove drevne kineske veštine.

SISTEM PET ELEMENATA

SISTEM PET ELEMENATA, koji čini osnovu kineske tradicionalne medicine, je u svojoj suštini ciklus. Ciklus se može definisati kao serija događaja ili stanja koji se ponavljaju. Bez početka i kraja, ciklus je vanvremenska kategorija. Elementi ovog sistema su: Drvo, Vatra, Zemlja, Metal Voda.

Ciklus PET ELEMENATA simbolizuje kontinuitet života.

 

Element DRVO

Drvo simbolizuje nov početak, rađanje, rani period  rasta i razvoja. Drvo transformiše Či Neba u Či Zemlje. Energija Drveta uvek stremi ka visinama. Drvo je sa jedne strane svojim korenjem čvrsto usađeno u Zemlju, a sa druge strane je sposobno da se povija pod naletima vetra.

Element Drvo odgovara proleću, kada dolazi do rađanja mnoštva formi od energije koja je bila uspavana za vreme zime. Dolazi do rapidnog rasta, do eksplozije života.

Faza Drveta korespondira sa onim delom menstrualnog ciklusa žene kada se materica priprema implataciju oplođenog jajeta. Boja drveta je zelena. Kosmološki, Drvo odgovara Velikom prasku – trenutku začeća Univerzuma. Klimatski element koji odgovara drvetu je vetar.  Njegova sposobnost da se kreće i usmerava, eliminiše napetost između Drvetove čvrstine i fleksibilnosti.

Što se tiče organa, Drvetu odgovaraju jetra i žučna kesa. Jetra je glavna laboratorija organizma i ima više funkcija nego bilo koji drugi organ. Sa aspekta  Či Gong-a,  jetra skladišti krv i reguliše količinu krvi u opticaju. Kad se javi povećana potreba za krvlju( pri težem fizičkom radu), jetra je ta koja oslobađa krv, koja zatim dotiče u oblast tela gde je potrebna. Kada prođe napor, krv se vraća nazad u jetru. Preko kontrole krvi, jetra ishranjuje i natapa mišiće, tetive i ligamente i predstavlja izvor fizičke snage i otpornosti na umor. U drevnom kineskom tekstu o borilačkim veštinama koji govori o snazi i unutrašnjoj strukturi, piše: “ Za povećanje snage je korisnije istegnuti  tetive pola centimetra nego povećati mišićnu masu tri centimetra.”

Kad jetra ne funkcioniše normalno, osećamo se iscrpljrno i umorno. Jetra ima karakteristike elementa Drvo. Ona voli da cveta i da je fleksibilna. Zato, poremećaj u funkcionisanju jetre može dovesti do utrnutosti ekstremiteta, grčeva u ekstremitetima i  vilicama, disfunkcije zglobova (drvo prestaje da bude fleksibilno i postaje kruto). Nedostatak jetrene krvi dovodi do smanjenog vlaženja i ishranjivanja tetiva i ligamenata koji zbog toga postaju kruti i grče se.

Krv je materijalni nosilac života i fizička manifestacija spoznaje sebe. Ona hrani i kvasi našu procenu sebe i tako omogućava da steknemo spoznaju ko smo. Svaka kap krvi sadrži čitavog čoveka.

Jetra ima važnu ulogu u imunitetu i alergijskim reakcijama. Alergijski I imuni odgovor se zasniva na sposobnosti  razlikovanja sebe od drugih, štetnog od korisnog, dobra od zla. Jetra ima sposobnost razlikovanja i procenjivanja ( filter). Jetra je odgovorna  i za planiranje i kreativnost, za trenutno iznalaženje rešenja kao i  za pronicljivost (spoznaju). Zato se jetra često naziva “General koji se brine o strategiji”. Emocije i stanja koja odgovaraju jetri su praštanje, prihvatanje i  ljubaznost. Emocija koja štetno utiče na jetru je ljutnja.

Mada je jetra anatomski  smeštena na desnoj strani tela, njena energetska aktivnost i  energetski tok potiču sa leve strane tela.

Žučna kesa je Yang organ koji odgovara jetri ( koja je Yin organ). Ona je jedini Yang organ koji skladišti jer je funkcija skladištenja karakteristična za Yin organe. Iz tog razloga žučna kesa se ubraja u ekstraordinarne organe. Žučna kesa skladišti žuč koju stvara jetra a žuč prvenstveno učestvuje u varenju masti, pa ako se javi disfunkcija žučne kese, može doći do akumuliranja masti u krvi i tetivama. Žučna kesa kontroliše tetive tako što ih snabdeva Čiem. Žuč je gorkog ukusa i  žute boje. Kad je funkcija žučne kese normalna, njen Či silazi nadole. Ukoliko žučna kesa oboli, Či žučne kese se može kretati na gore te prouzrokovati gorak ukus u  ustima i povraćanje gorke tečnosti. Takođe, varenje će biti oslabljeno, pa se mogu javiti nadimanje stomaka i mekane stolice.

Žučna kesa, kao i jetra, odgovorna je za sposobnost pravljenja izbora, donošenja odluka i  prosuđivanje. Zbog toga se često naziva “Generalov savetnik” ili “Sud pravde”. Kod disfunkcija žučne kese može se razviti neodlučnost. Kanal žučne kese snabdeva energijom čulne organe( oči, uši, nos i usta). Meridijan žučne kese povezuje mozak, srž i matericu i  deluje kao most koji povezuje prenatalne i  postnatalne energetske kanale.

Či Gong  je celovit sistem te svaka vežba koja se izvodi, direktno afektuje na ceo praktikantov organizam. Nije neophodno znati teoriju koja stoji iza naziva Či Gong. Dovoljno je praktikovati ovu moćnu kinesku veštinu kroz fizičko vežbanje da bi praktikant već nakon prvog upoznavanja sa veštinom mogao da oseti i prve benefiti vežbanja – poletnost, opuštenost, lakoću i zadovoljstvo (energija koja se budi i koja traži način da se transformiše i manifestuje…)

Na video prikazu radim element Drvo.  Moja izvedba na snimku je brža nego što je zaista u praksi izvodim. Primetite da moje ruke idu tačno do visine abdomena gde je smeštena jetra. Zatim primetite i lakoću svakog pokreta kao

lepotu koja se nalazi u njoj. Ta lepota je još lepša kada izvodeći pokrete osetiš sopstvenu energiju. Svaki pokret i  položaj ruku je baš na mestima gde i treba da se ruke nalaze – na određenim meridijanima (energetskim kanalima) koji služe za distribuciju energije.

VIDEO /pogledaj na izvornoj stranici !/

U narednim postovima sledi teorijska obrada ostalih elemenata. Do tada budite sigurni da ću uz neku reku, jezero, bazen, potok ili nekakav prijatan hlad drveta vežbati Či Gong i uživati u svojoj vitalnosti.

Preuzeto sa: OBLOG ZA DUŠU