Došlo je vrijeme: Zatraži svoju moć!

Neminovno dolazi trenutak kada će nove snage na ovoj planeti, ljudi koji su vođeni plemenitijim vrijednostima, ljudi koji imaju rajske vizije svijeta u kojem žive, doći i zahtijevati svoju moć.

Ta moć koju oni traže je moć nad uređivanjem ovog svijeta, moć kreacije i materijalizacije koja teče neometano i nesputano. To je moć oplemenjena Ljubavlju i Znanjem i ona nije ni na čiju štetu.

Još davno sam učio na fakultetu da svaka moć kvari, a apsolutna moć kvari apsolutno.

Da, to su principi stare moći, one koju grčevito drže strukture čije je vrijeme prošlo.

Nova moć je moć slobode, kreacije, manifestacije i ljubavi.

Ona nikome ne čini zlo, ona nije grabežljiva i pohlepna.

Ona je oslobođena svih distorzija niskih vibracija i nastupa čisto pred svima, a najčistija je u onome kome je dana. Ona ne kvari, ne goni u mrak. Ona oslobađa.

Da, moć može biti i takva.

Obilje novca, bogatstva svih vrsta, izobilje čiste hrane, bez ubijanja životinja. Sloboda kretanja u toj mjeri da postaje nevažno u kojoj zemlji živim.

Sloboda putovanja toliko jaka i široka da moja država postaje Zemlja sama.

Mogućnost koračanja svakim kutom naše planete, mogućnost upoznavanja i povezivanja s kulturama koje su drugačije nego moja, sve u svrhu potvrđivanja jedne vječne istine: Možda nismo svi isti, ali smo svi Jedno.

Sanjam li to ja i imam vizije, dok magle obavijaju dijelove ovog divnog svijeta?

Upućujem li ja to vapaj čovječanstvu koji možda trgne neku djecu, neke nove duše koje će s lakoćom prihvatiti da su oni kreatori, da je promjena vječna i dobra i da u njoj treba sudjelovati cijelim svojim bićem?

Moć je naše pravo, moć je svačije pravo. Svi imamo moć.

Ovo je nova vrsta moći, ona će pregaziti slabu, kukavičku, pohlepnu vrstu moći kojom se opijaju sadašnji gospodari.

Oni će gledati nijemo i zabezeknuto dok budemo polagali prava na ovaj svijet i mijenjali ga po vlastitom nahođenju.

To neće biti promjena koja uništava osnovne principe Ljubavi i Znanja, to će biti promjena koja ih utemeljuje, koja ih unosi u strukture koje su davno zaboravile da postoji nešto više od same moći.

Postoji život, postoji stvaranje i svrha. Postoji Sila koja upravlja ogromnim valovima čije smo mi kapi.

I vrijeme te Sile je došlo.

Milan Bojić / novasvest.com