Besplatno predavanje o NLP-u

„Upoznaj NLP i pokreni promjene” naziv je predavanja za građane što će biti održano u petak, 11.2015. rujna u 19 sati u eMotiva centru u Rijeci, Zanonova 1. Sudjelovanje na predavanju je besplatno, uz obveznu prijavu putem mob. 098/234-631 ili e-maila: emotiva.ri@gmail.com zbog ograničenog broja mjesta.

Koristeći metode NLP-a (neurolingvističkog programiranja) možemo otkriti i bolje koristiti svoje potencijale, lakše komunicirati s „teškim” sugovornicima, biti djelotvorniji i sigurniji u sebe. NLP uspješni ljudi širom svijeta koriste za osobno i profesionalno napredovanje, bolju komunikaciju i unapređivanje odnosa, rješavanje unutarnjih sukoba, kvalitetnije upravljanje vremenom i obvezama te poticanje motivacije za ostvarivanje ciljeva u svim područjima života. Metode NLP-a su jednostavne, brzo i lako se uče te ih odmah možemo početi primjenjivati u svakodnevnim situacijama u obitelji, na poslu, s prijateljima…

Nakon predavanja zainteresiranima će biti predstavljeni programi eMotive u rujnu i listopadu: „Ritam promjena” – Osnove NLP-a za osobni razvoj i uspjeh (početak 23. rujna), „Upomoć, ja sam mama/tata” – Osnove NLP-a za roditelje (početak 29. rujna), „Tko sam, tko nisam” – Osnove NLP-a za djecu i mlade (početak 21. rujna) i „Prezentacija za pet” – NLP trening samopouzdanja za javni nastup (2. I 3. listopada).

eMOTIVA
Zanonova 1, Rijeka
Mob: 098 234 631
e-mail:
web: