Atma Kriya Yoga

Atma  Kriya  Yoga  predivna  je  duhovna  praksa  za  svaki  dan.  Ovaj  niz
drevnih jogijskih tehnika svijetu su dali Mahavatar Babaji i Paramahamsa
Vishwananda. Sastoji se od 9 drevnih tehnika poput mantri, pranayama
i  mudri,  koje  imaju  samo  jednu  ulogu:  probuditi  vječnu  vezu  između
duše  i  Božanskog  te  uskladiti  srce  s  istinskom  glazbom  svemira  –
bezuvjetnom ljubavi – jedinom snagom koja ima moć transformirati sve.

RASPORED:
•  Subota         18. ožujka  11:00 – 19:00 h
•  Nedjelja      19. ožujka  09:30 – 13:00 h

ATMA KRIYA YOGA TEČAJ
18. – 19.  OŽUJKA  2017.
Adresa
Klub Pantera
Blaža Polića 2/1
Rijeka

Info i prijava:
pushpami@atmakriya.org
Pushpami
+385 91 515 7589

Pushpami je ovlaštena učiteljica Atma Kriya Yoge. Živi i radi
u Rijeci. Organizira tečajeve gdje god postoji želja i potreba
ljudi za unutarnjom promjenom. Pushpami kaže: „Atma
Kriya Yoga je put na koji krenete jednom, ali traje cijeli život.”